Ya'ara Compound

2017-

474

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Herzeliya

Private Owners

In planning

Accomodation 240

Dunam 8

Residance 40,200 m2

Commercial 1,300 m2

Public 900 m2

פרויקט מתחם יערה ממוקם בין תע"ש רמת השרון לבין הרצליה, ומשתרע על שטח של שישה דונם. המיקום נחשב היום לשולי העיר, אך בפועל מדובר במיקום מרכזי שחשיבותו העתידית רבה: הוא מחבר את רמת השרון והרצליה לכביש 531, את דרך ירושלים מדרום לצפון וממוקם על ציר מזרח-מערב המופיע בתוכניות המתאר הקיימות כציר שאמור לחבר בין כביש 4 לכביש 2. בנוסף, מעבר להיותו עורק תנועה משמעותי, המיקום מיועד גם להקמת תחנה של הרכבת הקלה ומטרו. הפרויקט נדרש להתמודד עם אתגר תכנוני שמציבה תב"ע מאושרת להקמת 24 יחידות דיור פרטיות במקום, ומציע בינוי משולב המתייחס אליה וכולל מגדל מגורים ומבנים מרקמיים שונים: מגדל בן 30 קומות על הצומת, ושני טיפוסי בינוי מרקמי שמחוברים אליו לאורך רחוב יבנה, האמור לחבר את הכבישים 2 ו-4. הבינוי המרקמי שפונה לרחוב יבנה כולל קומה מסחרית ומעליה 7 קומות, והבינוי הפונה לרחוב יערה, רחוב פנימי שנושק לבתים הפרטיים, מתוכנן כבינוי מדורג בין 3-6 קומות, המייצר חיבור רך לסביבתו. המרחב הקיים בין מגדל המגורים לבין המבנים המדורגים פונה לשצ"פ בו מתוכנן מבנה ציבור.

Illustration : 3division

Related Projects: