Urban Renewal Shapira

2015-

426

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Kiriyat Yam

Private Owners

In planning

Accomodation 1,600

Dunam 40

Residance 81,100 m2

Public 13,150 m2

פרויקט התחדשות עירונית בקריית ים, במתחם המשתרע על כ-40 דונם שבשטחו ממוקמים שיכונים ותיקים שנבנו בשנות החמישים של המאה הקודמת. התכנית כוללת בינוי חדש של 1600 יחידות דיור במבנים מרקמיים בני 7-9 קומות ובמגדלים בני 30 קומות ומעלה, תוך שילוב שטחי ציבור מבונים ביניהם. התכנית מדגישה את נוף הים כנכס שהסביבה מזמנת, ובמסגרת זו מציעה להעתיק את מיקומו של בית ספר קיים מקו הים לתוך פנים המתחם, וכן ליצור המשך לרחוב אלי כהן. המשך הרחוב, הזורם במקביל לים, נועד לחבר אותו לטיילת החוף, וחזיתו הפונה אל הים מתוכננת כחזית מסחרית.

Related Projects: