Sirkin Gate

2016-

455

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Petah Tikva

Arditi Mugrabi Ram Group

In planning

Accomodation 1,380

Dunam 40

Residance 195,000 m2

Offices 10,000 m2

Commercial 5,000 m2

Public 8,000 m2

פרויקט התחדשות עירונית ועירוב שימושים משמעותי, בכניסה המזרחית לפתח תקווה, בצמוד לכביש 40 וסמוך לכפר סירקין. באזור זה קיימת תכנית בינוי רחבת היקף להקמת שכונה גדולה-  שכונת סירקין, על חשבון פינוי בסיס צבאי שממוקם בו היום. השכונה החדשה מעניקה למתחם ערך מרכזי, המודגש עוד יותר בשל תחנת המטרו המתוכננת להשתלב בו. המתחם, ששטחו 40 דונם, מתוכנן בפינת הרחובות ירושלים ועין גנים (צומת סירקין), ונחצה באמצעו ע"י רחוב אלתרמן. התכנון כולל הריסה של 286 יחידות דיור- שהיום ממוקמות כמובלעת שיכונים בכניסה לעיר- ובינוי של עשרה מגדלים בני 30-40 קומות המכילים 1380 יחידות דיור. קומות הקרקע של המגדלים מתוכננות כחזית מסחרית הפונה לרחוב עין גנים ולכביש 40, שעתיד להפוך לכביש עירוני, ומבני ציבור שיידרשו לטובת הקהילה מתוכננים אף הם לפנות לכיוון זה. בצמוד לצומת סירקין מתוכנן מתחם משרדים בן ארבע קומות השוכן בתוך מגדל המגורים הממוקם בנקודה זו. מתחם המשרדים משתרע על שטח של כ-10.000 מ"ר, ותכנונו המורם מעל הקרקע מפנה כך שטח לרחבה מקורה. הרחבה מהווה מוקד מפגש ונקודת חיבור לחזית המסחרית, כשהיציאה מתחנת המטרו מובילה לשטחה ומעניקה נוחות גישה לעובדים ולכלל הדיירים-משתמשים. מגדלי המגורים מתוכננים בחלוקה למקטעי גובה המשולבים עם גגות ירוקים שמקנים קנה מידה אנושי למופע הבנוי, רווחת שימוש לדיירים, וערכים מוספים- אקולוגיים ואקלימיים. התכנית ככלל מרחיבה שטח ציבורי קיים, באופן המאפשר בנייה של קריית חינוך לשירות תושבי השכונה.

Related Projects: