Shikun Wiezman

2013-2019

401

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Herzeliya

Azorim

Completed

Accomodation 1,845

Dunam 80

Residance 293,960 m2

Offices 18,790 m2

Commercial 5,760 m2

Public 13,600 m2

פרויקט התחדשות עירונית רחב היקף, המשתרע על שטח של כ-80 דונם במרכז העיר הרצליה בין הרחובות: אבן עזרא, דון יוסף הנשיא, תור הזהב, ויצמן והרב קוק. שוכן לאורך הציר הראשי המחבר את העיר עם הים.

במסגרת הפרויקט יפונו 576 יחידות דיור לטובת בניית 1,843 יחידות חדשות. הריסת המבנים הישנים לאורך רח' הרב קוק תאפשר להפכו לשדרה רחבה, הכוללת ציר תנועה ראשי המחבר את מרכז העיר הרצליה עם חלקה המערבי ומשלבת שבילי אופניים, תשתית לתחבורה ציבורית ומדרכות רחבות לטובת הולכי הרגל.

הבינוי מציע רשת רציפה של רחובות, המאפשרת נגישות נוחה ומגוון אפשרויות תנועה, ובה בעת מעודדת תנועה רגלית. רצועת המבנים לאורך רח' הרב קוק, מאופיינת בשימושים מעורבים המייצרים רחוב מסחרי תוסס המזמן הזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות.

המבנים פונים לפארק מרכזי מתוכננים תוך שימת דגש על אדריכלות המתייחסת לקנה המידה האנושי ועל שילוב צמחייה במטרה לייצר מרחב שהייה נעים לרווחת התושבים. המבנים מאופיינים בדירוג ובנסיגות בינוי המאפשרים מערך מבטים אל הפארק ויצירת שטחים פרטיים פתוחים לטובת הדיירים.

המתחם מקצה שטח נחב גם לקריה חינוכית שתכלול בי"ס יסודי, מתנ"ס ואשכול גנים אשר יעניקו שירותי חינוך, תרבות ופנאי ברמה הגבוהה ביותר לדיירים המתחם והשכונה כולה.

Related Projects: