Netanya Beach

2013-

387

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Netaniya

Ground Owners

In planning

Accomodation 480

Dunam 29

Residance 74,460 m2

Offices 6,000 m2

תכנון מתחם בקרבת חוף הים בנתניה, בין מגורים לבין מלונות. האזור המשופע בבתי מלון נחשב לאזור נופש המכיל גם את טיילת המצוק, ומעלית ייעודית, שמצויה בשלבי ביצוע, עתידה לייצר גישה נוחה ממנה אל החוף. התכנון המוצע כולל מרכז כנסים ואירועים, ארבעה מגדלי מגורים, שצ"פ פתוח, מלון, ובית ספר. מרכז הכנסים מתוכנן ממערב לטיילת, ומשלב בינוי תת קרקעי במטרה לשמר את נופה ולהשתלב בו: אחד משני אולמות המרכז הוא תת קרקעי והשני הוא בגובה הקרקע, כשעל גגו משולבת נקודת תצפית לים. מגדלי המגורים, המתנשאים לגובה 32 קומות, מתוכננים בחלקו האחורי של המתחם, לאורך שדרות בן גוריון, כשכל בניין מכיל 120 יחידות דיור והפרויקט בכללותו מכיל 480 יחידות. בחזית מגדלי המגורים מתוכנן שצ"פ, שהשטח תחתיו ינוצל לטובת שילוב החניות של מרכז הכנסים. חזיתו של המלון הנכלל בפרויקט פונה לים, ובהתאם למתווה התכנית וכחלק מתועלותיו יופקעו ממנו שטחים לצרכי ציבור: הרחבה של טיילת המצוק, אשר בתוך כך תתרום לחיזוק המלונאות בסביבה. בית הספר המשולב במתחם מתוכנן במסגרת הפקעת שטחים מתוך השטחים הפרטיים.

Related Projects: