Lod City Center 3

2017-

479

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Lod

Aura Israel

In planning

Accomodation 286

Dunam 11.8

Residance 46,500 m2

Offices 2,600 m2

Commercial 3,700 m2

Public 1600 m2

פרויקט בינוי של מרכז עסקים ראשי בעיר לוד. הפרויקט, הסמוך לכיכר הבנים במפגש הרחובות חשמונאים, הרצל והנרייטה סולד, משתרע על 12 דונם בתוך מרקם עירוני מרכזי המחייב התייחסות: בשטחו ניצב מבנה אבן חד קומתי מימי המנדט, שבהתאם למדיניות העירייה מיועד לשימור, וכן מאושרת בו הקמת 124 יחידות דיור מתוקף תב"ע קודמת שלא מומשה. המתחם ממוקם ממערב לרחוב הרצל, בו מתכוננים מדרחוב ומעבר של הרכבת הקלה, ומורכב משני מתחמים נפרדים שביניהם זורם רחוב החשמונאים: הבינוי במתחם הצפוני מותאם לתכנית שהעיר מקדמת במרכז העיר העתיקה, וכולל שני מבנים המתוכננים בקו אפס לרחוב ומכילים קומת קרקע מסחרית ו-9 קומות מגורים. המתחם השני, שהינו המרכזי והמשמעותי יותר, ממוקם בין הרחובות החשמונאים, אורי נחושתן והנריאטה סולד ומתוכנן כמתחם אינטנסיבי של עירוב שימושים בסמוך לציר הרכבת הקלה. תכנונו מפנה שטח לטובת הרחבה של כיכר הבנים תוך שילוב המבנה לשימור, ומייצר כך רחבה כמקום מפגש הנושק לשני מבנים נמוכים בעלי קומת קרקע מסחרית: האחד מכיל שתי קומות משרדים מעל המסחר, והשני מייעד שתי קומות למבנה ציבור. מאחורי המבנים הנמוכים מתנשאים שני מגדלי מגורים הפונים לרחוב הנריאטה סולד ומכילים קומת קרקע ו-23 קומות מגורים. תכנון המגדלים בנסיגה מהרחוב מייצר ביניהם שטח פתוח-אינטימי לרווחת הדיירים, ואף משלב בו גישה לכיוון הרחבה הציבורית של כיכר הבנים.

Related Projects: