Ashkenazi Compound

2018-

484

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Yahud

Aura Israel

In planning

Accomodation 444

Dunam 12.8

Residance 79,820 m2

Commercial 1,900 m2

Public 800 m2

פרויקט פינוי-בינוי בכניסה ליהוד, בין הרחובות וייצמן, העצמאות ואשכנזי. מיקום הפרויקט בסמוך לתחנת הרכבת הקלה המתוכננת במקום מעניק לו משמעות מרכזית בסביבה המאופיינת בריבוי תכניות ונתונה להגבלות גובה בינוי של 15 קומות בשל קרבתה לשדה התעופה. תכנון המתחם ממתן את ממד הצפיפות הנוצר כך ע"י שילוב שטחים פתוחים וגינות כיס ליצירת צירי חיבור למרקם הבנוי מצפון לדרום וממזרח למערב; חזיתו הפונה לרחובות וייצמן והעצמאות מתוכננת כחזית מסחרית; וקומות הקרקע הפונות לרחוב אשכנזי מיועדות למבנה ציבור. במקום 114 יחידות דיור קיימות השוכנות בעשרה בתים ישנים בני שלוש קומות, מתוכננים שישה בניינים בבינוי המשלב מבנים מרקמיים בגובה 4 קומות מעל קומת קרקע ובניינים בגובה מקסימאלי של 15 קומות, שחלקם חולקים מסד משותף בין ארבע קומות. הבניינים מכילים 444 יחידות דיור, כשהכניסה אל הלובאים היא מתוך השטח הפנימי-מגונן ומעברי הגישה אליו מהרחובות סביבו מתוכננים כמעברים מזמינים, רחבים ומגוננים. בכיוון רחוב ויצמן וצומת העצמאות 'מסתיים'  הציר הפנימי-מגונן ברחבה פתוחה ומרוצפת בה מוצע לשלב פביליון שישמש כקיוסק/בית קפה. המתחם כולו משלב שבילי אופניים החוברים לרשת מסלולי רכיבה שמתוכננת בסביבתו.

Related Projects: