Lior Saban

Chief Permit Department

ליאור הצטרפה למשרד בשנת 2012.

למדה עיצוב פנים ואדריכלות במכללת קווים ובעלת תואר ראשון בהצטיינות במדעי החברה והרוח, באוניברסיטה הפתוחה.

ליאור מנהלת את תחום רישוי הפרויקטים במשרד ומהווה גורם מתווך בין עבודת האדריכל ויועצי הפרויקט לבין הרשויות, תוך שמירת אינטרס היזם.

הליך רישוי הבניה הינו הליך מורכב ורווי שינויים הדורש הכרות עם התקנות והדרישות השונות ומהווה חלק מרכזי בהנעת הפרויקטים.

ליאור מגייסת את כל יכולותיה הארגוניות ומשלבת יצירתיות רבה בהתמודדות עם הבירוקרטיה הסבוכה. דואגת לזירוז האישורים הנדרשים ויודעת להפעיל ממשקים שיקדמו את היזם לקבלת ההיתר המיוחל.

ליאור צברה ניסיון רב בהליך הוצאת היתרי בניה, בהיקפים של מאות פרויקטים, הידע והניסיון שצברה מאפשרים לה להחיל את התובנות לכלל הפרויקטים במשרד.

לא פחות מכך חשובה גם יושרה ואמינות מול המערכות מולן היא ניצבת – הן אלה שפותחות דלתות ולב.

ליאור מאמינה בנחישות ובדבקות במטרה כפרמטר להצלחה.

Tali Katzurin

Photographer: