Rishon Lezion Student Housing

2017-2019

427

Client

Status

Area & Description

Type

Location

Above Ground 14,670 m2

Under Ground 2,652 m2


Under Construction

Havera HaCalcalit Rishon LeZion

Rishon Lezion

Students Housing

פרויקט מעונות הסטודנטים בראשון לציון, הוא סנונית ראשונה לבינוי שעתיד להיות מוקם ממערב לכביש 4, ברצועה שמדרום לקרית הממשלה, בסמוך למכללה למינהל ולמוזיאון יעקב אגם. על פי חזון העירייה, רחוב רבין, ששוכן באזור זה והיום הינו כביש חסר כל מימד אורבני, מיועד להפוך לשדרה עירונית שוקקת, שתחבר בין מזרח העיר למערבה עד חוף הים, ותבטל כך את הנתק הקיים ביניהם היום, בשל כביש 4 העובר במקום.

פרויקט מעונות הסטודנטים, המוקם ביוזמת החברה הכלכלית של ראשל"צ, הוא בניין המורכב משלושה אגפים בגבהים שונים, שמכיל קומת קרקע מסחרית התוחמת כיכר עירונית שתפותח במסגרתו, ו-353 יחידות דיור. מרבית יחידות הדיור -- 207 הן דירות סטודיו ליחיד, 94 דירות מיועדות לזוגות, 19 יחידות ל- 2 שותפים, ו- 33 יחידות ל- 3 שותפים.

הגבוה מבין אגפי הבניין הוא בן 15 קומות, והשניים האחרים בני 8 ו-5 קומות. חלוקה זו לאגפים בגבהים שונים מעניקה לבנין חזות קלילה יחסית, למרות שטחו הגדול, המשתרע על כ-17.000 מ"ר.

הגג של האגף הנמוך, הממוקם במרכז הפרויקט, מתוכנן להיות מפותח כגג ירוק, מרוצף בדק עם פרגולה, אשר ישמש את הסטודנטים לפעילויות חוץ מגוונות.

תכנון הפרויקט ככלל, העניק חשיבות רבה ליצירת מרחב איכותי לרווחת הסטודנטים, כשבנוסף לחדרים מרוהטים ומאובזרים ולגג הפתוח הירוק, יעמדו לרשותם גם מועדון , מכבסה וחצרות פתוחות במפלס הקרקע.

חיפוי הבניין יבוצע בלוחות מתועשים צבעוניים, תוך הותרת מרווח בינם לבין קירות הבטון של הבניין, שתכליתו ליצור מעטפת מאווררת התורמת לאיכותו התרמית. כמו כן הושם דגש מיוחד לנושא האור הטבעי בבנין: בדירות הסטודנטים משולבים פתחים גדולים מרצפה לתקרה, ואף השטחים הציבוריים תוכננו כך שיהיו שטופי אור יום.

ייזום: החברה הכלכלית ראשל"צ

תכנון: קיקה ברא"ז אדריכלים וקימל אשכולות אדריכלים

Related Projects: