Yoav 6-10

2015-

413

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Ramat Gan

Adam Shuster

In Planning

Apartments unites 80

Above Ground 4,230 m2

Under Ground 3,410 m2

פרויקט פינוי-בינוי התחדשות עירונית הכולל הריסה של שלושה מבני מגורים ובניית שני מבנים חדשים בשכונת חרוזים ברמת גן. השכונה הוותיקה חווה בשנים האחרונות תנופת התחדשות משמעותית, ואוכלוסייתה מערבת היום תושבים ותיקים עם תושבים צעירים וסטודנטים. הפרויקט, בפינת הרחובות יואב ואיתמר, צופה אל פארק ילין וממוקם בסמיכות לפארק הירקון. תכנונו האדריכלי נבע מהסביבה תוך התייחסות למאפייניה ולקנה המידה של הבניינים הוותיקים שנבנו בשנות השישים. שני הבניינים החדשים מתוכננים כמבנים מרקמיים בני 9 קומות המכילים 80 יחידות דיור בתמהיל משתנה, עשיר ומגוון. קומת הקרקע מכילה מסחר שכונתי עם חזית שקופה לרחוב ולפארק, וזרימתה הרציפה הופכת לחלק מהמרקם האורבאני: היא 'ממשיכה' את צומת הרחובות יואב ואיתמר וקושרת אותו אורגנית עם הפארק ועם מתחם הבניינים. הקונספט העיצובי של הפרויקט מודרני ומשלב חומריות חמה ומגוונת של עץ, פלדה, אלומיניום וטיח. בין כל שתי קומות נמשכות קורות טיח לבן שכמו ממסגרות משחק חומרי של זכוכית, פלדה ועץ, ומרפסות פינתיות מקנות ממד אוורירי המדגיש את שפת העיצוב המודרנית.

Illustration : pitom studio

Related Projects: