Urban

2017-

377

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Herzeliya

Metropolis

Under Construction

278 Apartments

Above Ground 42,150 m2

Under Ground 18,000 m2

פרויקט פינוי בינוי התחדשות עירונית במרכז העיר הרצליה בשטח של כ-9 דונם. הינו הראשון והגדול מסוגו שיוצא לפועל בעיר. המתחם, הממוקם בין הרחובות מנדלבלט ואבן עזרא, אכלס 84 יח"ד בחמישה בניינים ישנים שנהרסו במסגרת ההתחדשות, ומציע ארבעה מבנים חדשים בני 12-15 קומות המכילים 278 יח"ד הכוללות את הדירות  המפונות לצד דירות יזם שנוספו אליהן.

התכנון מנסח מחדש את שטח המתחם ומחדיר אליו את הפארק  הצמוד מצפון, תוך יצירת גינה הממשיכה אותו ושביל מעבר המחבר בין מזרח למערב. מפלס קומת הקרקע חובר למרקם העירוני ולפארק, וארבעת בנייני המגורים החדשים מתייחסים לכיווני הרחובות והאתרים השונים אליהם הם פונים: במערב לרחוב אבן עזרא, במזרח לרחוב מנדלבלט, בצפון לפארק, ובדרום לבניין קיים. הבניינים אינם זהים, אך מתכתבים זה עם זה במופעם המאופיין בפירוק המסות לאלמנטים עיצוביים בקנה מידה קטן יותר, תוך יצירת מגוון סיטואציות כלפי פנים וחוץ. הפירוק מתאים אותם לקנה מידה של בניין מגורים, ואלמנט עיצובי קופסתי למראה שמשולב בחזיתות תורם לריכוך תחושת המסה. כל קופסה מאגדת מספר קומות ודירות, וקנה המידה המרוכך מגובה ע"י שימוש בחומרים חמים כעץ, אלומיניום ואבן.

Illustration : olin

Related Projects: