Tkuma

404

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Kfar Sava

Einav Ezum

In Planning

פרויקט התחדשות עירונית שבמסגרתו הוכנה תב"ע חדשה לשכונת מגורים קיימת בכפר סבא, הממוקמת בנגישות נוחה לתחנת הרכבת הסמוכה ולכביש 531. השכונה הקיימת נפרשת על שטח של כ-90 דונם ומאופיינת בבינוי מגוון,  שכמחציתו היא משנות ה-50, מחציתו משנים מאוחרות יותר, ומתוך כלל הדירות הקיימות 294 מיועדות לפינוי בינוי. מהלך ההתחדשות כולל פיתוח שטח נרחב ובינוי חדש של מגדלי מגורים, אשר בסוף הביצוע עתיד להכיל 1068 יחידות דיור. התכנון משמר את הגריד הירוק שמאפיין את השכונה, לרבות שימור צמחייה קיימת ואתרים ותיקים ונחשבים של העיר, ומעצים אותו ע"י תוספת פארק אורכי, שבילים מקשרים, גינות כיס, פינות ישיבה ועוד. לאורך רחוב ויצמן מתוכננת חזית מסחרית בה משולב מבנה ציבור הממוקם בגן תקומה הוותיק, שנכלל במתחם ומיועד לשימור. הפרויקט מנצל שטח בנוי בדרום השכונה לביצוע מהלך בינוי- פינוי של כ-500 דירות ראשונות. הבינוי מתייחס ברגישות למאפייני הגבהים והמסות של המתחם הקיים העוטף את התכנית, ובתוך כך מעצים את הגובה במיקומים פנימיים ומייצר דירוג גבהים כלפי המבנים הקיימים שממוקמים בסמוך. כך, לכיוון רחוב ויצמן נמשכת דופן מסחרית רציפה, מגדלי המגורים ממוקמים לצדו של הפארק, ואת השטחים הציבוריים ממקם התכנון מחדש בלב השכונה, כך שישרתו מיטבית את תושביה. הבינוי כולל סוגים שונים של מבני מגורים בני 10-30 קומות, המכילים תמהיל דירות מגוון, אשר בקומות הגבוהות כולל פנטהאוזים ודירות מרווחות עם מבט רחב לנוף הרחוק. קומות הקרקע והקומות הראשונות מוקצות לשילוב חדרי כושר וחללי עבודה משותפים לרווחת הדיירים.

Related Projects: