The Project with the Curved roof

2009-2014

345

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Herzeliya

Prashkovsky Investment
& Construction LTD

Completed

Apartments unites 66

הפרויקט כולל 3 טיפוסי בניינים המחולקים לשני סוגים עיקריים: בניינים בעלי 16 יחידות דיור ובניינים בעלי 8 עד 7 יחידות דיור וזאת מתוך רצון לאפשר מגוון רחב של דירות עם מרפסות רחבות ועל מנת להימנע משכונה אחידה ומונוטונית. טיפוסי בניינים רבים מאפשרים מגוון רב של דירות בהתאם לצורת החיים בה הרוכש חפץ.

הבניינים תוכננו עם קווים נקיים ומודרניים, עם משחקים בקיארוסקורו בצבע אפור ולבן כאשר מעל תוכננו גגות הנראים כמרחפים עם חיפוי מטאלי. כל אלה הורכבו להשלמת מראה מרהיב המשדר יוקרה, מודרניות וחדשנות.

הגגות העגולים המתכתיים מחזקים את הכיוון אליו פונה הבניין. הכניסה מסומנת במבט ראשון.

הסימון הוא מעין האנשה של המבנה והוא נוצר כחלק מהתמודדות עם האנונימיות והחזרתיות המאפיינת מבני מגורים בארץ. הגגות מסמנים את הבניין, מדגישים את הפנייה שלו כלפי הרחוב ונותנים מסגרת כללית לרחוב.

היצע הדירות בפרויקט הוא נרחב. החל מדירות עם מרפסות רחבות שונות, דופלקסים, דירות גן ופנטהאוזים. המגוון הרב מייצר מצב בו כל דירה היא כמעט ייחודית וחד פעמית. בניגוד לפרויקטים רבים בהם יש קומה טיפוסית שחוזרת על עצמה, בפרויקט זה נעלם המושג של קומה טיפוסית, כל קומה טופלה ותוכננה בנפרד, 'הוט קוטור'. תכנון בעל אופי כזה הוא נדיר ומחייב התייחסות מדוקדקת מאוד לכל דירה ודירה.

בפרויקט זה ישנו פירוק של בלוק ה-H הישראלי שבה לידי ביטוי בדירוג של המסות כלפי מעלה. דירוג זה הוא המאפשר מרפסות רחבות ידיים ומפנקות, מגוון דירות נרחב ביותר ותוצאה ויזואלית מרשימה.

פרויקט זה מוכיח כי ניתן לייצר אדריכלות למגורים-אדריכלות  "יומיומית", "שימושית" -טובה עם קשר לסביבה האורבאנית מחד וקשר בין הדירה לחוץ מאידך וכל זאת תוך שמירה על איכויות אסטטיות ומעטפת בנין שמבטאת קשר זה.

Photographer : Amit Garon

Related Projects: