The Project with the Curved roof

2009-2014

345

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Herzeliya

Prashkovsky Investment
& Construction LTD

Completed

Apartments unites 66

" בפרויקט זה נעלם המושג של קומה טיפוסית, כל קומה טופלה ותוכננה בנפרד, 'הוט קוטור'."

פרויקט "פרשקובסקי בהרצליה" כולל 3 טיפוסי בניינים וזאת מתוך רצון לאפשר מגוון רחב של דירות עם מרפסות רחבות ועל מנת להימנע משכונה אחידה ומונוטונית.

הבניינים תוכננו בהתאם לקו השולט במשרדנו, עם קווים נקיים ומודרניים, עם משחקים בקיארוסקורו באפור ובלבן כאשר מעל תוכננו גגות הנראים כמרחפים עם חיפוי מטאלי. כל אלה להשלמת מראה מרהיב המשדר יוקרה, מודרניות וחדשנות.

העשייה שאני מאמינה בה היא עשייה שמגיעה מתוך אהבה ובאה לידי ביטוי באדריכלות מוקפדת, קוים ישרים, משחקי גושים ומסות, אור וצל תוך דגש על פרופורציות מעודנות והתאמה לתכנון הפנימי.

היה חשוב לי שהרכיבים האדריכליים של הבניין הבודד יבטאו מפגשים וניגודים בין קורות לקירות, בין נפח למישור, בין אופקי לאנכי.  החיפוש בפרויקט היה אחר הרמוניה שתפגיש בין האיפוק והאלגנטיות של האלמנטים המחופים אבן, הקורות ההיקפיות והחלונות הגדולים עם הגגות המתכתיים.

הגגות העגולים המתכתיים מחזקים את הכיוון אליו פונה הבניין. הכניסה מסומנת במבט ראשון.

הסימון הוא מעין האנשה של המבנה והוא נוצר כחלק מהתמודדות שלי עם האנונימיות והחזרתיות המאפיינת מבני מגורים בארץ. הגגות מסמנים את הבניין, מדגישים את הפנייה שלו כלפי הרחוב ונותנים מסגרת כללית לרחוב.

אני מאמינה באדריכלות אתית, הומאנית שבה האסטטיקה נובעת מהפונקציונאליות והיא איננה תוצר לוואי שלה. ואכן, הבניינים מדורגים בצורה כזו כך שקיים מגוון רב של דירות ובכל דירה יש טיפוסי דירות רבים.

את הבניינים ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים: בניינים בעלי 16 יחידות דיור ובניינים בעלי 8 עד 7 יחידות דיור. טיפוסי בניינים רבים מאפשרים מגוון רב של דירות בהתאם לצורת החיים בה הרוכש חפץ.  בין אם הוא חפץ לגור בבניין או אם הוא מעדיף את האינטימיות שבמגורים לצד מס' מועט של שכנים.

נקודת המוצא האישית בתכנון הפרויקט, ואם ניתן לומר ההיבט הנשי שבעבודה זו, קשורים בתפיסת ה'בית': המחשבה הפרטנית על אורח החיים שיתנהל בבית תוך היענות לתסריטים שונים בחיי המשפחה, הרצון לאפשר לכל משפחה שתגור בפרויקט למצוא את הביטוי והזהות האישיים בבית. הבית אינו רק 'מכונת מגורים',הוא משקף את אופי המשפחה, היחסים בין חבריה, והתנהלותה בחיי היום-יום.

ואכן, היצע הדירות בפרויקט הוא נרחב. החל מדירות עם מרפסות רחבות שונות, דופלקסים, דירות גן ופנטהאוזים. המגוון הרב מייצר מצב בו כל דירה היא כמעט ייחודית וחד פעמית. בניגוד לפרויקטים רבים בהם יש קומה טיפוסית שחוזרת על עצמה, בפרויקט זה נעלם המושג של קומה טיפוסית, כל קומה טופלה ותוכננה בנפרד, 'הוט קוטור'. תכנון בעל אופי כזה הוא נדיר ומחייב התייחסות מדוקדקת מאוד לכל דירה ודירה.

בפרויקט זה ישנו פירוק של בלוק ה-H הישראלי אותו אני מכירה היכרות אינטימית ואישית וניסיון למקסם את הפירוק הזה, שבה לידי ביטוי בדירוג של המסות כלפי מעלה. דירוג זה הוא המאפשר מרפסות רחבות ידיים ומפנקות, מגוון דירות נרחב ביותר ותוצאה ויזואלית מרשימה.

פרויקט זה מוכיח כי ניתן לייצר אדריכלות למגורים-אדריכלות  "יומיומית", "שימושית" -טובה עם קשר לסביבה האורבאנית מחד וקשר בין הדירה לחוץ מאידך וכל זאת תוך שמירה על איכויות אסטטיות ומעטפת בנין שמבטאת קשר זה.

Photographer : Amit Garon

Related Projects:

©2019 by kika braz. עיצוב אתר: יונתן הראל yonzy97@gmail.com