Sport Tower
Ramat Gan

2014-2019

354

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Ramat Gan

Capital Group

Completed

Apartments unites 86

Above Ground 11,500 m2

Under Ground 4,390 m2

מגדל הספורט ברמת גן ממוקם בשכונת נווה יהושע ומשקיף לעבר הפארק הלאומי ומתחם הספארי מדרום, קו הרקיע של תל אביב ממערב , שכונת מרום נווה ברמת גן מצפון ויישובי בקעת אונו עם צללית הרי ירושלים במזרח.

צומת אלוף שדה ודרך השלום ממוקמים במרחק צומת אחד מהפרויקט וכך לדיירי הפרויקט מתאפשרת נגישות אסטרטגית.

הפרויקט מאופיין בתפיסת חיים ספורטיבית ובריאה. לפיכך, תוכננה מסביב לפרויקט סביבת מגורים איכותית, מוקפת ריאות ירוקות הכוללת 'מתקני' פנאי וספורט: הגינה הציבורית, בפיתוח העירייה, ממזרח ובצמוד לפרויקט, בשטח של כ- 4 דונם אמורה לכלול בין השאר: מסלולי ריצה והליכה, מתקני משחק לילדים, מתקני כושר, מיני-גולף בן 8 חורים בצד מדשאות וגינון. בכיוון מערב, מתוכננת כיכר ציבורית מרוצפת ומגוננת שמהווה רחבת כניסה לפרויקט. בנוסף,  בתוך המגרש עצמו, מתוכננת גינה פרטית לדיירי הבניין בשטח של כ-1.5 דונם , גינת התרגעות. לסיכום, יחס המגדל לסביבתו הקרובה משקף את הרצון למזג בין הרכיבים השונים של אורח החיים המודרני.  מיותר לציין כי הפארק הלאומי, על כל מתקניו במרחק ריצה קצרה.

במגדל בן 23 קומות מגורים מתוכננות 86 יחידות דיור במגוון רחב  של טיפוסי דירות: דירות בנות ארבעה וחמישה חדרים, דופלקסים ("לופטים") ופנטהאוזים. חלוקת הקומות במגדל, מורכבת מקבוצות של שש קומות עם הפרדות ביניהם, מהווה את הבסיס העיצובי של חזית הבניין. הבניין מעוצב כמגדל סימטרי בכל ארבעת הכיוונים ללא אבחנה בין חזית ראשית למשנית –כל ארבעת החזיתות מעוצבות כחזיתות ראשיות.

Related Projects: