Shoham

2015-2019

424

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Shoham

Meshulam Levinshtein

Under Construction

Apartments unites 195

Above Ground 29,550 m2

Under Ground 13,200 m2

שכונת כרמים היא השכונה הצפונית ביותר בשוהם וגובלת בשטחים פתוחים הצופים למושב ברקת. השכונה נבנתה במתכונת עיר גנים: בנייני המגורים מקיפים פארק גדול בו מקבץ שירותים קהילתיים. הפרויקט ממוקם בחלקות הגובלות בשדות ופונות אל נוף הוואדי, ומתווסף לשכונה כטבעת שנייה של בניינים נמוכים מקוטג'ים ועד בניינים בני שלוש קומות. גודל הבניינים הוביל למחשבה במושגים של ארכיטקטורה של בתי וילות.

ייחודו של פרויקט כרמים במגוון גדול של בניינים ודירות. עיצוב פונקציונאלי הנובע מהצרכים והרצונות של הדייר הישראלי הוא שהנחה את עיצובם של חמשת טיפוסי הבניינים השונים. שורת המבנים הפנימית היא של בניינים בני שלוש קומות, כשבכל קומה טיפוס דירה שונה: מדירות גן בקומת הקרקע ועד פנטהאוזים בקומות הגבוהות. בטבעת החיצונית נבנו קוטג'ים דו משפחתיים בני שתי קומות כשבין שתי שורות המבנים נמצא רחוב פנימי ואינטימי.

עיצוב הבניינים מאופק ונטמע בסביבה. החזיתות הצדדיות בעלות אלמנטים אנכיים ומצויות במתח לעומת החזיתות הפונות לרחוב הפנימי, המאופיינות באלמנטים אופקיים. גמר הבניינים הוא בחיפוי טיח עם חלוקות עדינות, אבן בהירה ועץ המדגישים חלקים שקועים ובולטים במבנה. קנה המידה הנעים והאנושי של הבניינים, לצד מיקומו המיוחד של הפרויקט בקצה השכונה יצר מרקם מיוחד של עירוניות פרברית, "כפרי למחצה״.

Illustration : 3dvision

Related Projects: