Ha Mashtela

2011-2015

390

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Tel Aviv

Gindi Holdings Ltd

Completed

Apartments unites 232

Above Ground 24,940 m2

Under Ground 10,110 m2

פרויקט LIFE ממוקם בגבול המזרחי של שכונת המשתלה בצפון צהלה, תל-אביב, ומורכב משתי שורות בניינים, המכילים 176 דירות איכותיות ומגוונות, וביניהן שדרה פנימית ירוקה. השורה האחת נמוכה, ופונה אל הפארק ובית-הספר שבמרכז השכונה, והשנייה גבוהה ופונה אל הנוף הפתוח והלאה. משחק הגובה בין שורות הבניינים חושף את הפרויקט במלוא הדרו לרחוב, מעצים את תחושת המרחב ומדגיש את קנה המידה האנושי על אף היקפי הבינוי הגבוהים.

עיצוב הבניינים התמקד ביצירת תחושה קלה ורעננה על ידי פירוק המסה לחלקים, לצד שמירה על גיאומטריה פשוטה ואלגנטית. עם צמיחת המבנים, המסה הסגורה נסוגה לטובת המרפסות, בעת שמסגרת המבנה נמשכת מעלה, מסוככת על המרפסות ותוחמת את הבניין המורכב כמלבן פשוט. תנועת הדירוג המאפיינת את הבניין היחיד מקבלת ביטוי גם במבנה המדורג של הבלוק כולו, כשהבניינים העורפיים הגבוהים מוסיפים לתחושת העומק בחוזרם על אותו המהלך.

הפרויקט צמח מתוך התבוננות בסוגיות אורבניות עכשוויות כמו הצורך בבניה ברת-קיימא, קהילתיות בעיר, והתאמה של בניה אינטנסיבית לקנה המידה האנושי. ההתייחסות לבלוק כולו, ולא לבניין הבודד, כיחידה שלמה, הולידה חווית מגורים איכותית ומרובדת בה המרחב הציבורי המשותף הינו חלק בלתי נפרד מחיי הדיירים. מרפסות הדירות פונות אל הרחוב ואל השדרה הפנימית ובכך חושפות מעט את חיי הבית כלפי חוץ, ומחזקות את הקשר בין השכנים והשכונה. השדרה הפנימית מעניקה שטחי שהייה איכותיים הטומנים בחובם פוטנציאל ליצירת שכונה בתוך שכונה, קהילה חדשה, מוגנת משאון העיר.

Photographer : Amit Garon

Related Projects: