Gindi Heights

2005-2007

325

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Ramat Gan

Gindi Holdings Ltd

Completed

204  Apartments unites

Above Ground 21,600 m2

Under Ground 11,000 m2

Two residential buildings each comprised of 30 floors, in the Tel Binyamin neighborhood of Ramat Gan. The buildings stand perpendicular to one another and create a defined entrance space, with a mutual lobby on the ground floor. The perpendicular positioning of the adjacent corners of the building exposes the entire frontal view and brings forth a dialogue between the two types of frontal views, the actual front of the building and its' side.

The architectural components of the single building accentuate the element of conjoining and contrasting between consisted and transparent mass, between volume and plateau and between the vertical and horizontal. Two vertical, stone covered masses that wrap the building throughout its height, are exposed the top and present the plain upon which the glass cubes are set.

Along the length of two floors, the cornered glass cubes occupy the public space of the apartments so that the accommodation rooms are exposed to two opposing directions via screen walls throughout the height of the floor.

The balconies accompany the length of the room and create a sense of the outside penetrating inside and visa versa.

The glass cubes change direction on every two floors, thereby fashioning wide corner balconies. The lines of the balconies design horizontal plains that segment the building along its height and continue as horizontal lines encompassing the building. The confrontation between the mass which visually aspires in an upward direction and the horizontal plains creates the contrast between horizontal and vertical.   


שני בניני המגורים בני 26 קומות, בשולי שכונת תל-בנימין, באיור הבורסה ברמת-גן. הבניינים ניצבים זה לזה ויוצרים רחבת כניסה מוגדרת עם לובי משותף בקומת הקרקע. ההעמדה הניצבת , פינה מול פינה, חושפת את כל החזיתות ויוצרת דיאלוג בין שני סוגי החזיתות, הקדמית והצדדית, כך שמכל מבט ניתן לראות את שתיהן ביחסים שונים.

פרוייקט גינדי הייטס מבטא מגדל ישראלי מכיוון שהוא משלב תפיסות של מגדלים קלאסיים עם בלוק ה- H. במגדלי אלו בלוק ה- H צומח לגובה והוא נפגש עם הטיפולוגיה של גורדי השחקים. הנפש הישראלית כמהה לקו רקיע כמו במנהטן אבל היא איננה רוצה לוותר על הבריזה מהחלון ולעומת מגדלים קלאסיים בהם רק חדר המגורים נהנים מאוורור טבעי בגינדי הייטס כל החדרים מאווררים באופן טבעי. אפילו מסתורי הכביסה עונים על הרגלים ישראלים ואקולוגים לתליית כביסה כנגד הרוח. קירות המסך מהווים ניגוד ויזואלי ותפיסתי לחדרי הממ"ד. הזכוכית מרחפת כמו בחו"ל וקירות החדרים המוגנים מעגנים ומזכירים את המיקום המזרח תיכוני. כל השילובים כמו גם הניגודים הללו הם תמצית הפיוז'ן הישראלי ובגינדי הייטס ניתן לראות פיוז'ין ויזואלי יפיפה לשילוב בין הצרכים הישראלים: הפרוגמטיים, העיצוביים והתרבותיים.

המרכיבים האדריכליים של הבניין הבודד מבטאים מפגשים וניגודים בין מסה בנויה לשקופה, בין נפח למישור, בין אופקי לאנכי. שני מגדלי הממדי"ם יוצרים שני משורים שעוטפים את הבנין לכל גובהו, נחשפים בכותרתו ומהווים את המישורים עליהם נשענות קוביות הזכוכית שהן פינות הדירות.

קוביות הזכוכית הפינתיות, בגובה של 2 קומות כל אחת, מאכלסות את החללים הציבוריים של הדירות כך שחדרי המגורים מקבלים שני כיוונים מנוגדים דרך קירות מסך לכל גובה הקומה.

כל שתי קומות הן מחליפות כיוון וכך נוצר אחד מרעיונות הפרויקט: מרפסות רחבות ידיים, פינתיות,  שהן בעצם (בחלקן) גגות. המרפסות מלוות את הצלע הארוכה של חלל המגורים כך שהתחושה היא שהחוץ חודר פנימה ולהיפך.

קווי המרפסות יוצרות מישורים אופקיים המפלחים את גובה הבנין כל שתי קומות וממשיכים כקווים אופקיים שעוטפים את כל מעטפת הבניין כבליטות או קורות. העימות בין המסות השואפות מעלה לבין המישורים האופקיים יוצר הניגוד בין האופקי לאנכי.

Photographer : Amit Garon Nimrod Llevy

Related Projects: