El Hanan

2018-

462

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Ramat Hasharon

Azorim

In Planning

Apartments unites 220

Above Ground 7,300 m2

Under Ground 15,100 m2

פרויקט פינוי- בינוי במערב רמת השרון וכולל ארבעה מבני רכבת טוריים, ששלושה מהם תוחמים גינה ציבורית קיימת, סה"כ קיימים 108 יח"ד. בשל התנגדות הועדה המקומית לעריכת תב"ע למתחם, הוחלט לפעול במסלול של תמ"א 38 – במסגרתו יהרסו המבנים הקיימים ויבנו 220 יח"ד במבנים חדשים. מבנה המגרש והשפ"פ המצוי במרכזו הכתיבו היצמדות לתבנית המבנית של בתי הרכבת הוותיקים. מבני הרכבת החדשים מתוכננים עם תוספת של שלוש וחצי קומות ועיבוי נפחי, כשהם משמרים את הגינה הפנימית ממנה הם ניזונים ומתייחסים לרחובות ההיקפיים שבאופק. על מנת להשתלב במערך הבנייה הנמוך של הסביבה המאופיינת בבתים פרטיים, תכנון המבנים מפרק את המסה למסות קטנות ומרכך את קנה המידה; מסגרות שחורגות מפני שטחן של החזיתות מקנות להן אפקט תלת ממדי ומופען החומרי משלב עץ, זיגוג טיח לבן וצבע. תכנון הדירות נותן מענה לדירות התמורה תוך יצירת תמהיל מגוון במיוחד.

Illustration : studio ando

Related Projects: