Bait Ba Park

2017-

472

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Residential

Or Yehuda

Gindi Holdings Ltd

Under Construction

Apartments unites 1,429

Above Ground 265,250 m2

Under Ground 81,540 m2

שכונת מגורים חדשה המצויה בשלבי בנייה בחלקה הצפוני של אור יהודה, בצמוד למתקן תל השומר ובקרבת צומת סביון. הפרויקט כולל תשעה מגרשים הנחלקים לארבעה מתחמים, אשר ביחד כוללים 27 בניינים המכילים 1429 יחידות דיור. התכנון בוצע על פי התב"ע של השכונה כשכונה עצמאית המכילה פארקים ומבני ציבור, ובכלל זה מתווה בינוי מסודר המפנה את הדירות לשטחים פתוחים כחלק מאיכות חיים, מצמיד את מיקום המבנים לקווי הבניין לרחובות ליצירת דופן רחוב,  משלב ושומר על שבילים ירוקים המייצרים נגישות בין הפארקים לבין מבני הציבור, ומתייחס לנחל הזורם במקום כאל אלמנט פיתוח מרכזי.

תכנון הבניינים נרקם בהתאמה למיקומם במגרש, וכולל ארבעה טיפוסי מבנים בגבהים משתנים בין 10 ל-14 קומות עם חללי לובי מרווחים. העמדת הבניינים בשטח משמרת מרווחים בין בניין לבניין, כך שכל כל אחד מהם פונה לשטח ירוק פתוח ושילוב מרפסות פינתיות מעניק פרטיות. שפת התכנון מאופיינת בקווים אורטגונאליים וזוויות ישרות, תוך יצירת מופע אורבאני המודגש באמצעות חומרים עכשוויים: מעקות זכוכית במסגרת אלומיניום, פרגולות מאלומיניום, ושילוב של אבן טבעית לבנה בהירה עם אבן גרניט אפורה כהה. שילוב רצועות גינון ברוחב 3 מ' ,אשר נמשכות מקו המגרש ועד הגינות הפרטיות שבחזית הרחוב כעין פרקי חיבור, מעצים את הנוכחות הירוקה ומייצר תחושה שהבניינים כמו צפים בתוכה.

Related Projects: