Search
  • Kika Braz

שלושים אחרי ארבעים


שם הפרויקט : "גינדי הייטס"

מיקום הפרויקט: שכונת תל-בנימין, רמת-גן.

סוג המבנה : מגדלי מגורים

שנת תכנון ביצוע: 2006-2012


שלושים ושלוש שנים אחרי הצגת מרכז האומניות קבוץ גבולות וחידוש מבנה הסילו, הפרויקט שבחרתי להציג הוא "גינדי הייטס": שני בניני מגורים בני 30 קומות, בשכונת תל-בנימין, רמת-גן.בפרויקט זה יצרנו "מגדל ישראלי" המפתח טיפולוגיה בה בלוק ה- H צומח לגובה ונפגש עם טיפולוגיה של גורדי שחקים. המרכיבים האדריכליים של הבניין הבודד מבטאים מפגשים וניגודים בין מסה בנויה לשקופה, בין נפח למישור, בין אופקי לאנכי. שתי מסות ורטיקליות מחופות אבן, שעוטפות את הבניין לכל גובהו, נחשפות בכותרתו ומהוות את המישורים עליהן נשענות קוביות הזכוכית. קוביות הזכוכית הפינתיות, בגובה של 2 קומות כל אחת, מאכלסות את החללים הציבוריים של הדירות כך שחדרי המגורים נחשפים לשני כיוונים מנוגדים דרך קירות מסך לכל גובה הקומה. המרפסות מלוות את הצלע הארוכה של חלל המגורים ומייצרות תחושה שהחוץ חודר פנימה ולהיפך.בשני הפרויקטים אז והיום ישנה את ההתמודדות עם שינוי והתפתחות של הצרכים האדריכליים ברקע של החברה המתפתחת תוך כדי שמירה על המאפיינים הישראליים. פרויקט הסילו בקיבוץ גבולות הופך סמל עבר של התיישבות ישראלית לטיפוס מבנה חדש שמביע את רוח השינוי לא רק בצרכי הקיבוץ אלא בחברה הישראלית אז. ומולו היום, תכנון מגדלי "גינדי הייטס" נוגע באותן סוגיות של שינוי והתפתחות. הדירה הישראלית צומחת לגובה ונפגשת עם הטיפולוגיה של גורדי השחקים. במפגש זה אלמנטים מקומיים כמו הממ"ד והמרפסת כביסה למשל הינם חלק בלתי-נפרד ביצירה של המבנה האדריכלי. קו הרקיע שואף להיות כמו במנהטן, אך הבריזה מהחלון היא משהו שאי-אפשר בלי בישראל. קשר זה בין הפרויקטים מדגים את האידאולוגיה שלי כמתכננת, הדוגלת באדריכלות אתית והומנית, בה האסתטיקה נובעת מפונקציונליות ואיננה תוצר לואי שלה, ובכך שכושר ההמצאה והיצירתיות משרתים את הפונקציונליות ולא להפך. לריאתי , מטרת האדריכלות ההומנית היא ליצור סביבות מגורים וסביבת עבודה נעימות המתאימות לאקלים הישראלי, ומבטאות את אורח החיים הישראלי בתוך מעטפת בניין נכונה אדריכלית המתאימה לסביבה. כמו הפיכת עורו של הסילו בקיבוץ גבולות למרכז אומניות, אני מאמינה כי הדרך הנכונה להגיע לביטוי אדריכלי מקורי ומקומי היא בחיפוש אחר פתרונות אלגנטיים ולדרישה האמיתית של החוויה הישראלית, ולהמשיך לשפר את המודל המקומי שמוכיח עצמו זה שנים רבות.17 views0 comments

Recent Posts

See All