La Guardiya 17-21

2016-

469

Client

Status

Area & Description

Type

Location

Above Ground 40,000 m2

Under Ground 9,000 m2

In Planning

Einav Yazum Group

Tel Aviv

Mixed Use

פרויקט עירוב שימושים, המתוכנן בחלקו המערבי של רחוב לה גרדיה, מרכזו המתחדש של מזרח העיר שמצוי בתהליך מואץ של התחדשות עירונית. הפרויקט כולל שני מגדלים בני 27 קומות ושני מבנים מרקמיים בני 7 קומות+ קומה עליונה נסוגה, אשר מכילים סה"כ 288 דירות. המבנים המרקמיים מייצרים דופן רחוב המנהל דיאלוג עם רחוב לה גרדיה, והמגדלים מתנשאים מעל קומת מסד גבוהה המיועדת למסחר. ציר המסחר מלווה בקולונדה ועוטף את המתחם מכל עבריו: את רחוב לה גרדיה, ואת הרחובות וינגייט והמעפילים. על מנת לשמור את רצף המסחר ברחוב לה גרדיה המרכזי הכניסה לחללי הלובי של המגורים משותפת לארבעת המבנים וממוקמת ברחוב וינגייט. מעל קומת המסד בין שני המגדלים מתוכננים בריכת שחייה וחדר כושר לשימוש דיירי המתחם. בקומה הראשונה של המגדל המזרחי, מעל קומת המסחר, מתוכנן מבנה ציבור עם חזית מעוגלת שעוטפת את הפינה, כמו 'ממלאת' אותה ומדגישה את נוכחותו.

Related Projects: