Eilat Elifelet

2012-2018

378

Client

Status

Area & Description

Type

Location

Apartments unites 200

Above Ground 31,560 m2

Under Ground 11,430 m2

In planning

Acro Real Estate

Tel Aviv Yafo

Mixed Use

פרויקט עירוב שימושים המתוכנן בין יפו לתל אביב: בין המושבה האמריקאית, לבין שכונת פלורנטין ודרך שלבים ממזרח, שהינה ציר עירוני רחב ומשמעותי שעתיד להתרחב עוד יותר. המגרש עליו יוקם הפרויקט ממוקם בצומת הרחובות אילת ואליפלט, כשממערב לו משתרע שצ"פ הנמשך עד רחוב הרבי מבכרך מדרום. בשטח המגרש ניצבים מבני תעשייה המיועדים להריסה, בית באר היסטורי מהמאה ה-19 שמיועד לעבור תהליך שימור. בפינת אליפלט ושלבים, בה עתידה להשתלב תחנה של הרכבת הקלה, יצר התכנון כיכר עירונית, וציר מעבר שזורם ממנה בין הבניינים מקשר אותה לשצ"פ ולגינה עירונית. הבינוי משלב מבנה מרקמי ומגדל מגורים הממוקם מאחוריו, כשקומות הרחוב של שני המבנים הן קומות מסחר המלוות הן את רחוב אילת והן את רחוב אליפלט.

המבנה המרקמי מייצר המשכיות חזותית למרקם העירוני הנמוך שקיים ברחוב אילת, ומדגיש כך את האדריכלות התל אביבית שמקיימת קשר עם הרחוב ועם העוברים ושבים בו. לצד קומת המסחר הוא מכיל ארבע קומות תעסוקה, ושלוש קומות בוטיק מדורגות, ששתי העליונות בהן מתוכננות בנסיגה מקו החזית. המגדל מתנשא לגובה של 29 קומות ומכיל 200 דירות במנעד גדלים וטיפוסים המציע מענה מגוון לצרכים שונים. בקומה העליונה של המבנה המרקמי מתוכננים בריכת שחייה וחדר כושר לשירות דיירי שני המבנים, אשר החיבור ביניהם מתבצע באמצעות גשר ומעלית ייעודית. הכניסות לחללי הלובי של מבני המגורים ושל קומות המסחר והתעסוקה ממוקמות על ציר המעבר שזורם מהכיכר העירונית דרך הבניינים עד לשצ"פ, ועליו מתוכננת גם גינה ציבורית אינטימית לרווחת הציבור הרחב. 

התכנית בכללותה משתרעת על שטח של עשרה דונם ומיועדת להכיל גם חניון ציבורי.

Related Projects: